Skip to main content

Lộ trình để trở thành kỹ sư học máy từ con số 0

· One min read

Sau 1 năm rưỡi xây dựng, ProtonX đã hoàn thành đầy đủ lộ trình để bạn có thể trở thành một kỹ sư học máy thực thụ từ con số 0.

img

Đường dẫn truy cập: https://protonx.io/mle

Những kỹ năng quan trọng bạn cần:

  • Lập trình Python
  • Lập trình thuật toán (vượt qua các bài tập Leetcode)
  • Toán nền tảng
  • Học máy và Học sâu nền tảng
  • Ứng dụng Học sâu vào xây ứng dụng
  • Triển khai mô hình thực tế trên sản phẩm của mình.

Bạn có thể sử dụng lộ trình này như kim chỉ nam để trở thành kỹ sư AI.